• LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN SXTM & DV BẢO MINH
Địa chỉ: Cụm công nghiệp đa nghề Tân Lập, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Email: tuanktxn@gmail.com
Hotline: 0914 592 666
Website: www.baominhsilicate.com

0914 592 666
0961174238